Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης

Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης

 Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας και ενοικίασης έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2011.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ολοκληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, προχωράει, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία δέσμη οικονομικών κινήτρων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του οικιακού τομέα, μέσω του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Βασικές τεχνικές του βιοκλιματικού σχεδιασμού αποτελούν:

  • η θερμική προστασία του κτιριακού κελύφους 
  • τα παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης
  • τα παθητικά συστήματα δροσισμού
  • τα συστήματα φυσικού φωτισμού 
  • τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης
  • τα συστήματα ψύξης