Θερμομονώσεις-θερμοπροσόψεις -Κουφώματα-Σκεπές-Δωμάτια

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Εξωτερική θερμομόνωση
Θερμοπροσοψη: Επενδύοντας εξωτερικά το κτίριο με Θερμοπροσοψη η οποία «σοβατίζεται» με ένα ειδικό ελαστικό πολύ ισχυρό στεγανό επίχρισμα. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του κτιρίου από τους εξωτερικούς τοίχους αλλά και η εισροή θερμότητας το καλοκαίρι από το περιβάλλον προς το εσωτερικό του κτιρίου.

Απαραίτητη είναι και η θερμομόνωση της ταράτσας και του δώματος, η της στέγης αντίστοιχα και η εξάληψη των θερμογέφυρων για να πετύχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα.

  

 

 

 

 

 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Τοποθετώντας κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες, η ακόμα καλυτέρα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα αλουμινίου και ενεργειακούς υαλοπίνακες.

Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς είναι τα εξής:

Υψηλή αντοχήσεθερμοπερατότητα,ανεμοπίεση, υδατοπερατότητα και ανεμοπερατότητα 
•  Άριστη ποιότητα ελαστικών και εξαρτημάτων 
•  Δυνατότητα πολλαπλών κατασκευών 

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ

Κάθε κατασκευή κεραμοσκεπής διαφέρει.Όπως και το γούστο καθενός.Πολλές λύσεις και προτάσεις για  να επιτευχθεί η καλύτερη μόνωση στο εσωτερικό του σπιτιού σας.

Γι`αυτό είμαστε εδώ με ένα πλήρες συνεργείο και εξοπλισμό να κατσκευάσουμε όλους τους τύπους των κεραμοσκεπών.

 Το τελικό αποτέλεσμά της εργασίας μας σίγουρα,μόνο ανικανοποίητους δεν θα σας αφήσει.