ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις παρέχουν στα διάφορα σημεία ενός κτιρίου ζεστό ή κρύο πόσιμο νερό, νερό πυρόσβεσης, νερό θέρμανσης και νερό άρδευσης. Οι εγκαταστάσεις που κατασκευάζουμε εξασφαλίζουν την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, καθώς και τις σωστές συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και άνεσης.


Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Ειδική κρατική νομοθεσία καθορίζει ρητά τις προδιαγραφές ασφαλείας που θα πρέπει να πληρούν οι ηλεκτρολογικές εσωτερικές εγκαταστάσεις στα κτίρια. Είναι λοιπόν αναγκαίο, για να έχετε ωφέλεια από τον ηλεκτρισμό, να γίνει η εκτέλεση της εγκατάστασης με σωστό τρόπο. Εμείς εγγυόμαστε γι' αυτό!

                          Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Η ποιότητα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αποτελεί ένα από τα κυριότερα αίτια της κατασπατάλησης ενέργειας, αλλά και της χαμηλής ποιότητας άνεσης και υγιεινής που απολαμβάνουν οι χρήστες των κτιρίων. Στην ΑΚΤΥΚ, έχοντας υψηλή τεχνολογική κουλτούρα και ισχυρό αίσθημα ευθύνης κατανοούμε τη σημασία των Η/Μ εγκαταστάσεων, γι' αυτό και εφαρμόζουμε πιστά τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί.