Διάφορες Υπηρεσίες

Διάφορες υπηρεσίες

         Ανακύκλωση μεταλλικών κατασκευών - Άδειασμα χώρων   

 Προστατέψτε το περιβάλλον!

Η εταιρία μας, με υψηλό το αίσθημα ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος, αναλαμβάνει τη διάλυση και ανακύκλωση οποιασδήποτε μεταλλικής κατασκευής και, γενικά, την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μετάλλων (scrap). Οι ανακυκλώσεις γίνονται από νόμιμη και εξειδικευμένη μονάδα εκμετάλλευσης μετάλλων, με πιστοποιήσεις στα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζει                              .

Συμμετέχοντας στην ανακλύκλωση:

  • ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ από την προμήθεια των υλικών
  • Προστατεύετε το περιβάλλον
  • Απαλλάσσεστε από τα άχρηστα υλικά με τον ορθότερο τρόπο

                                      Άδειασμα χώρων

Αναλαμβάνουμε το άδειασμα χώρων από άχρηστα αντικείμενα, υλικά και κατασκευές οποιουδήποτε είδους, προωθώντας για ανακύκλωση όσα από αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα για εσάς σημαντικό χρηματικό κέρδος από την προμήθεια των ανακυκλώσιμων υλικών.