Ηλεκτρολογικά

         

 

         Ηλεκτρολογικά            

 Τριφασικές - Μονοφασικές εγκαταστάσεις

 Πρίζες

 Κουδούνια - Θυροτηλέφωνα

 Διαρροές - Βραχυκυκλώματα

 Συναγερμοί

 Πιστοποιητικά ΔΕΗ

 Ασφάλειες

 Συνδέσεις (κουζίνες, φωτιστικά κλπ)