Μελέτες

Μελέτες - Επίβλεψη

Έχοντας τη γνώση και την εμπειρία, αναλαμβάνουμε μελέτες αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, καθώς και μελέτες αναπαλαιώσεων και συντήρησης διατηρητέων κτιρίων. Η εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών αποβλέπουν στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο. Κατά τη φάση της αρχιτεκτονικής μελέτης πρέπει να συνυπολογίζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ώστε να σχεδιάζονται οι κατάλληλες υποδομές στο κτίριο για την ομαλή υποδοχή τους. Οι στατικές μελέτες παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου.Η σωστή σχεδίαση και μελέτη των χώρων και των εγκαταστάσεων αποτελεί το θεμέλιο λίθο κάθε κτίσματος, ώστε αυτό να μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς διορθωτικές ή τροποποιητικές παρεμβάσεις στη σχεδίασή του και το σημαντικότερο, να είναι αξιόπιστο, ασφαλές και οικονομικό στην κατασκευή του.

Οι παραπάνω μελέτες κρίνονται απαραίτητες και Στην ΑΚΤΥΚ διαθέτουμε συνεργεία για την οργάνωση και την επίβλεψη κατασκευής οποιουδήποτε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του και την παράδοσή του σε λειτουργία.κατατίθενται, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, στις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, διαδικασία που επίσης αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε για λογαριασμό σας.